Vize

Věřím, že každý člověk je jedinečný a jeho vnitřní hodnota je nenahraditelná. Pokud si tuto hodnotu lidství uvědomíme, přestaneme se povyšovat či ponižovat a začneme se k sobě i druhým chovat s láskou, úctou a porozuměním. 


Pouze člověk, který zná svoji pravou hodnotu, dokáže vidět i respektovat hodnotu druhých


Věřím, že každý člověk má v sobě potenciál, který je možné objevit, a že svůj život nemusí pouze přežívat, ale prožívat v plnosti