O mně

Mgr. Šárka  Kučerová

Vždy jsem věřila, že každý člověk má na tomto světě své nezaměnitelné místo. Že už jen svojí přítomností za sebou zanechává jedinečnou stopu a předává tak něco ze sebe i do životů druhých lidí. Můžeme to nazvat jako "poslání". Něco, co bychom chtěli svým životem sdělit či předat.

Já osobně bych chtěla inspirovat lidi k životu v plnosti a k vnitřní opravdovosti. Vést je k vědomí toho, že každý z nás je jedinečný a vzácný. K vědomí, jaké je jejich místo v životě. Jak objevit sílu i skrze naše rány a zranitelnost, jak odhodit všechny masky a pouta, která nás svazují, a stát se celistvým člověkem.

I proto jsem vystudovala psychologii (Univerzita Palackého v Olomouci) a v rámci svého holistického přístupu k duševnímu zdraví i nadále absolvuji rozmanité psychologické kurzy a další formy postgraduálního vzdělávání.

Nad rámec své soukromé psychologické praxe a přednáškové činnosti jsem od roku 2017 odbornou garantkou Dove Self-Esteem Project pro Českou republiku. V rámci této činnosti zajišťuji tvorbu vzdělávacích materiálů, školení lektorů a vystupuji v českých médiích (Český rozhlas, TV Nova, TV Prima, Novinky, IDNES, Týden, časopis Maminka a další.)

Osobně mě nejvíce naplňuje předávat své znalosti a zkušenosti, stejně jako přesvědčení o hodnotě každé lidské bytosti, prostřednictvím pořádání přednášek, workshopů a prožitkových seminářů. Nejvíce se zaměřuji na témata jako sebeúcta a sebepřijetí, autentičnost, rozvoj vnitřního potenciálu, ženství, mateřství (včetně období těhotenství, porodu a šestinedělí), nastavení zdravých hranic, partnerské vztahy a komunikace.

Osobní perličky: 

Miluji květiny (doma máme džungli, ač u většiny rostlin nevím, jaký mají název :)), tanec, hru na klavír (ale jen bez not, proto nejraději skládám vlastní hudbu), zelený čaj, čokoládu a dobré jídlo – například "indii" :) Se svým manželem a dvěma syny žiji v Praze.