Služby

Individuální psychologické poradenství, terapie

Sebepoznání a osobnostní rozvoj

Práce s emocemi

Partnerství a vztahy

Stres a vyhoření

Hledání smyslu v životě

Práce s osobními hranicemi

Psychosomatické potíže


Coaching, Self-Esteem Mentoring

Rozvoj osobního potenciálu

Životní změna

Sebepřijetí a rozvoj zdravé sebeúcty

Rozvoj a nácvik komunikačních  dovedností, asertivita, nácvik prezentačních dovedností

Doprovázení v těhotenství a mateřství

Psychická podpora a doprovázení v době těhotenství a mateřství, příprava na rodičovství

 


Partnerské poradenství

Rozvoj zdravé komunikace ve vztahu, vzájemné porozuměníPřednášky, prožitkové semináře a workshopy

Pořádání přednášek a seminářů na témata v oblastech:

Sebeúcta a sebepřijetí

Práce s emocemi

Osobní rozvoj

Komunikace

Zdravé vztahy

Psychohygiena

Ženství a mateřství

Rodičovství, výchova dětí a komunikace s dětmi

Psychosomatika


Kurzy a workshopy pro firmy

Kurzy a worshopy na témata:

Práce se stresem a psychohygiena

Motivace

Práce s emocemi

Komunikační a prezentační dovednosti

Manažerské dovednosti při práci s lidmi