Vize

Věřím, že každý člověk je jedinečný, nenahraditelný a jeho vnitřní hodnota je nevyčíslitelná. Pokud si tuto hodnotu lidství uvědomíme, přestaneme se povyšovat či ponižovat a začneme se k sobě i druhým chovat s láskou, úctou a porozuměním.

Pouze člověk, který zná svoji pravou hodnotu, dokáže vidět i respektovat hodnotu druhých

Věřím, že každý člověk má v sobě potenciál, který je možné objevit, a že svůj život nemusí pouze přežívat, ale prožívat v plnosti